نرم افزار داروخانه ماندگار


نرم افزار داروخانه

نسخه جدید نرم افزار ماندگار قابل نصب بروی موبایل

"ماندروید" نام نسخه جدید نرم افزارماندگار میباشد که امکان استفاده نرم افزار داروخانه بروی تلفنهای همراه با سیستم های ANDROID. IOS امکان پذیر شده است نرم افزار داروخانه تحت موبایل ماندگار امکان استفاده به صورت مجزا و یا بصورت همزمان با سیستم های کامپیوتری داروخانه را دارد معرفی کالا و دارو ثبت فاکتور فروش ثبت فاکتور خرید انبار داری و انبار گردانی گزارشات مالی و حسابداری و....

باشگاه مشتریان داروخانه "CUSTOMER CLUB"

با توجه به رویکرد جهانی نسبت به ارتباط مستقیم با مشتریان و توجه به شعار جهانی " مهم نیست امروز چند مشتری داری . مهم اینست که چند مشتری امروز دوباره برای خرید به شما مراجعه کنند" نرم افزار ماندگار امکانات متنوعی را در سیستم باشگاه مشتریان به نرم افزار اضافه نموده است

ارتباط نرم افزار با سایت اینترنتی داروخانه

در سیستم نوین دارو خانه ماندگار امکان ارتباط نر افزار با سایت فروش و مدیریت تمام امور سایت بوسیله نرم افزارکاملا فراهم شده است

سیستم مکانیزاسیون داروخانه

 • پذیرش و ثبت نسخ داروخانه

 • صندوق فروش مکانیزه داروخانه

 •  فروشotc . آرایشی و بهداشتی . ارتوپدی

 • انبارو انبار گردانی داروخانه

 • به روز رسانی اتوماتیک قیمت داروها و قوانین سازمانها و بانکهای بیمه گذار , سیستم HIX

 • ارتباط دایم  و اتوماتیک بین  فروش . انبار . مالی  

 • سیستم  مالی و حسابداری با امکان ثبت کدینگ .سند اتوماتیک و دستی . گزارشات سود و زیان و ترازنامه آزمایشی 

     ادامه مطالب    

امکانات خاص

 • امكان استفاده از تكنولوژي RFID و NFC  در کنترل کاربران . کنترل کالا و دارو

 •   سیستم CRM(مشتری مداری ) با امكان استفاده از تكنولوژي RFID و NFC در تشخیص اعتبار

 •  اعمال تخفيفات دستی . اتوماتیک و هوشمند و پرموشن و.... 

 • ارتباط با دستگاههای پرداخت الکترونیک بانکها 

 • شیوه های نوین برای  مدیریت و جلوگیری ازخطاهای کاربران

 • گزارشات بسیار متنوع با امکان طراحی گزارش

 • امکان اعمال تغییرات مورد درخواست

   ادامه مطالب  

امور پذیرش و ثبت نسخه

 با توجه به حساسیت  پذیرش و ثبت نسخ در داروخانه ها  نرم افزار به گونه ایی طراحی گردیده است که تمام امور بصورت کاملا اتوماتیک انجام گردد

برای مکانیزه نمودن این قسمت از داروخانه این اعمال انجام میگردد:

تمام داروها به صورت کامل با تمام جزییات و بارکد و قیمت در سیستم وجود دارد و هر رو به صورت اتوماتیک تمام تغییرات در سیستم دارویی.قوانین و تعرفه سازمانها برای تمام داروخانه ها بررورسانی میگردد

 فراخوانی دارو بوسیله بارکد و سیستم QR( دو بعدی) برای تسریع در کار و جلوگیری از خطا کاربران

بعد از وارد نمودن دارو  سیستم بصورت اتوماتیک تمام قوانین و قینت . داروی  جایگزین . داروی همراه . اختلاف قیمت . درصد سازمانی بیمه های مکمل . سازمانهای حامی... را محاسبه مینماد

 

 

 

امور انبار و انبارداری

در این سیستم میتوانید بدون محدویت انبارهای مختلف تعریف نمایید

سیستم انتقال انبار به انبار

برای انبارگردانی میتوانید از حالتهای مختلف استفاده نمایید . شمارش یک کالا . یک برند خاص . کالاهای که فروشنده خاص دارند. شمارش کالاهایی که رسوب داشته اند و.......

توجه داشته باشید که سیستم بگونه ایی طراحی گردیده که با توجه به هر نوع خواستهایی و بدون داشتن تجربه انبارگردانیدر داروخانه میتوانید به نتیجه دلخواه دست یابید

   ادامه مطالب  

امور مالی و حسابداری

با نرم افزار ماندگار میتوانید بدون اینکه اطلاعاتی در مورد سیستم مالی و حسابداری داشته باشید به تمام گزارشات دلخواه برسید

ثبت سندها به صورت اتوماتیک و دستی 

کنترل تمام امور مالی و ارایه گزارشات متنوع

جلوگیری از فروش کالا بدون سود یا با ضرر

گزارش سود و زیان روزانه . ماهیانه و دوره ایی

و انواع گزارشات

ادامه مطالب

امور فروش و صندوق

سیستم مکانیزه نرم افزار ماندگار برای داروخانه ها بگونه ایی میباشد که علاوه به افزاریش سرعت کاربران  بحث امنیت و جلوگیری از خطا و اشتباه کاربران و مشتریان کاملا در نظر گرفته شده است

در این سیستم نیازی به کاغذ و خودکار نیست 

سیستم پرداخت الکترونیک بانکها مستقیم به نرم افزار متصل میباشد و در تمام گزارشات بحث نقد از تسویه الکترونیک جداسازی گردیده است

ادامه مطالب

 

تماس با ما