ارتباط با دارو پخش

نویسنده: محمود اورعی :تگ ها نرم افزار داروخانه نرم افزار نسخه پیچ پروانه الکترونیکی داروخانه پروانه الکترونیکی داروخانه اتصال به hix نرم افزار ویژه داروخانه داروپخش ارتباط آنلاین با سامانه داروپخش سفارش در دارو پخش نرم افزار hixاز این پس نیاز به وارد کردن فاکتورهای شرکت دارو پخش بصورت دستی در نرم افزار ندارید . شما می توانید بوسیله نرم افزار ماندگار به شرکت دارو پخش متصل شده و با وارد کردن شماره فاکتور ، فاکتور خود را فراخوانی کنید .

در این قابلیت اطلاعات فاکتور مانند اقلام جدید و قیمت های جدید مستقیماً به انبار شما  اضافه خواهند شد . 

همچنین می توانید با توجه به موجودی کنونی انبار در نرم افزار ماندگار سفارشات خود را ثبت کنید.

مقاله بعدی: ضرورت تهیه بارکدخوان دو بعدی QR barcode در داروخانه مقاله قبلی: اولین نرم افزار ویژه داروخانه برای نصب بروی ویندوز و اندروید