چگونگی بهبود مدیریت فروش با صندوق فروش داروخانه درنرم افزار ماندگار

صندوق مکانیزه فروش داروخانه -نرم افزار ماندگار

صندوق مکانیزه فروش در داروخانه ها در صورتی که با یک سیستم کامل نرم افزار همراه باشد میتواند درسرعت و عملکرد فروش و ارایه خدمات سریعتر به مشتری بسیارمفید وموثر باشند

 برقراری ارتباط مستقیم بین صندوق فروش با سیستم  ثبت نسخ داروخانه وهمچنین با غرفه های آرایشی و بهداشتی میتواند علاوه بر سرعت باعث امنیت بسیاربالایی برای جلوگیری اشتباه کاربران ومشتریان گردد.

ویزگی های لازم برای تحقق صندوق فروش مکانیزه درداروخانه 

صندوق فروش تشکیل شده از دوبخش 

  • نرم افزارفروش
  • سخت افزارفروش مکانیزه

 ویژگیهای لازم در بخش نرم افزاری 

در صورتی که نرم افزار سیستم فروش با امور مالی وحسابداری دارای یک ارتباط همیشگی باشد وتمام اتفاقات فروش به سرعت درسیستم مالی وحسابداری به صورت اتوماتیک و بدون دخالت کاربر تاثیرگذار باشد حال مدیریت داروخانه با کمک از این سیستم فروش و نرم افزار میتواند مطمن تر برای امورداروخانه تصمیم گیری نماید.

سیستم صندوق فروش داروخانه لازم است با انبار دارای ارتباط مستقیم باشد تا تمام اتفاقات فروش. برگشت ازفروش .ضایعات به سرعت درسیستم انبارثبت گردد تا موجودی کالا درهر لحظه مشخص باشد.

صندوق فروش باید به سیستم پرداخت الکترونیک بانکها متصل باشد 

صندوق فروش باید به بارکد خوان و فیش پرینتر متصل گردد.

کارکرد صندوقدار یا صندوقداران کاملا ثبت گردد

حال در صورت وجود این شرایط دارای یک داروخانه مکانیزه میباشید

این نرم افزار داروخانه دارای تمام این ویژگی ها میباشد و با تمام صندوقهای مکانیزه داروخانه دردو حالات عادی ولمسی ارتباط دارد و براحتی میتواند یک مدیریت کامل را برتمام امورداروخانه محقق نماید.