چاپگر فاکتور مشتری

فیش پرینتر یا چاپگر رسید مشتری  در امور روزانه داروخانه بسیار مهم و ارزشمند میباشد اولین تاثیر آن حذف کاغذ و خودکار از بین کاربران و فروشندگان میباشد که این اتفاق باعث میگردد بسیاری از خطاها در مورد  رقم قیمت فروش و یا در زمانی که قراراست یک کالا از مشتری عودت شود   بسیار تاثیر گزار است

برای داشتن یک سیستم کامل مکانیزه در داروخانه  وجود  چاپگر بسیار مهم و حیاتی میباشد زیرا  فرض کنید مشتری  بخاط تهیه دارو باید مبلغی را پرداخت

نماید حال در روش قدیمی  کاربرو یا نسخه پیچ بروی کاغذ  مبلغی را مینوشت و مشتری باید این برگه را به صندوق ارایه میکرد  که موارد مختلفی از اشتباه در

خواندن مبلغ توسط صندوقدار و یا تخلفات دیگر دیده میشود ولی در سیستم جدید این مبلغ توسط یک چاپگر بهمراه بارکد چاپ میشود و صندوقدار

کافیست این بارکد را بوسیله بارکدخوان به سیستم وارد نماید تا مبلغ و ریز کالاها و داروها در صندوق دیده شود و امور تسویه انجام گردد و مشتری با فاکتوری که از صندوق دریافت نموده به کاربر نسخه مراجعه مینماید تا داروها را دریافت نماید و این فیش باعث میگردد که مشتری حتما مبلغ را پرداخت کرده باشد و.....

در زمان تهیه این فیش پرینتر ها دقت نمایید که  از بهترین برنده تهیه نمایید زیرا بحث پشتیبانی آن و وجود قطعات بسیار مهم میباشد

بهتر است  با شرکت نرم افزاری که قصد  تهیه نرم افزار از آنها را دارید در این مورد مشورت نمایید