مراحل اتوماسیون یک داروخانه

نویسنده: mahmouod oraee :تگ ها اتوماسیون داروخانهنگاه کلی به اتوماسیون داروخانه :

اتوماسیون عبارت است از متصل کردن اطلاعات کامپیوترهای موجود در یک داروخانه به کمک شبکه و یا استفاده از یک برنامه نرم افزاری مشترک تا انتقال اطلاعات، آمارها، نامه ها و مکاتبات و نیز دستورالعمل ها به صورت کاملا یکپارچه و آسان انجام پذیرد و بدین ترتیب فرمولی جدید جهت طبقه بندی، تبادل، تنظیم و تصحیح اطلاعات درون سازمانی و تسریع بخشیدن به امر اجراء بدون نیاز به روش های دست وپاگیر و مرسوم اداری و با صرفه جوئی در زمان ایجاد شود.
حذف کاغذ از امور روزانه, رفع محدودیت فضا جهت بایگانی،افزایش ضریب امنیت در نگهداری از اطلاعات و پشتیبانی ازعمده ترین ویژگی های به کارگیری اتوماسیون در داروخانه است.

وظایف تعریف شده ی یک سیستم اتوماسیون که توسط کارشناسان مربوطه تنظیم شده است عبارتند از :
1- جاری ساختن استراتژی های کنترلی در داروخانه.
2- تبادل اطلاعات میان بخش های داروخانه.
3- ایجاد یک واسطه بین کاربر و مجموعه تحت کنترل.

 

به طور کلی برخی از مزایای اتوماسیون  از این قبیل اند:
- تکرارپذیری فعالیتها و فرایندها
- افزایش کیفیت 
- افزایش سرعت  (کمیت )
- کنترل کیفیت دقیقتر و سریعتر
- کاهش  خطاها و ضایعات
- برهمکنش بهتر با سیستمهای بازرگانی
- افزایش بهره وری 
- بالا بردن ضریب ایمنی برای نیروی انسانی و کاستن از فشارهای روحی و جسمی در مورد استرس کار 

نرم افزار یکپارچه ماندگار با رویکرد اتوماسیون کامل در داروخانه آماده همکاری و مشاوره در این بخش با شما میباشد.

مقاله بعدی: سایت اینترنتی فروش محصولات دارویی و داروخانه مقاله قبلی: نرم افزار حسابداری داروخانه