مفاهیم حسابداری داروخانه

حسابداری و مدیریت یک داروخانه چگونه است و نرم افزار مالی داروخانه چه شرایطی باید داشته باشد ادامه مطلب

نویسنده: مهدی اورعی  

تگ ها: نرم افزار مالی داروخانه - شیوه مدیریت مالی داروخانه - سود و زیان داروخانه - گزارشات مالی دارو خانه - گزارشات فصلی داروخانه -


نکات مهم در مورد نرم افزار ماندگار

شرکت آتیه پردازش ارتباطات صاحب امتیاز . مالک و پدید آورنده نرم افزار ماندگار میباشد ادامه مطلب

نویسنده: محمود اورعی  

تگ ها: نرم افزار داروخانه - شرکت آتیه پردازش ارتباطات - نرم افزار مالی فروشگاهی ماندگار - نرم افزار داروخانه های زنجیره ایی - محمود اورعی -


رویه ای که داروخانه برای اتصال به HIX بایستی انجام دهد

رویه ای که داروخانه برای اتصال به HIX بایستی انجام دهد ادامه مطلب

نویسنده: گروه پشتیبانی نرم افزار ماندگار  

تگ ها: نرم افزار داروخانه - نرم افزار دراگ استور - سامانه HIX اتصال به سامانه سلامت - HIX چیست؟ - ثبت نام پروانه الکترونیکی داروخانه -


سامانه HIX چیست و چه عملکردی دارد ؟

HIX " سیستم تبادل اطلاعات سلامت " ادامه مطلب

نویسنده: گروه نرم افزار ماندگار  

تگ ها: نرم افزار داروخانه - نرم افزار مدیریت داروخانه - پروانه الکترونیکی داروخانه - برنامه ثبت نسخه ها - برنامه کامپيوتري داروخانه - پروانه الکترونیکی داروخانه اتصال به hix - ثبت نام پروانه الکترونیکی داروخانه -


نرم افزار مکانیزاسیون داروخانه. صندوق فروش مکانیزه داروخانه

نرم افزار مکانیزاسیون داروخانه. صندوق فروش مکانیزه داروخانه ادامه مطلب

نویسنده: نرم افزار مکانیزاسیون داروخانه. صندوق فروش مکانیزه داروخانه