نرم افزار حسابداری داروخانه

نویسنده: مهدی باستان نژاد :تگ ها نرم افزار حسابداری داروخانه مدیریت مالی داروخانهنرم افزار مالی و حسابداری داروخانه ماندگار

با توجه به نیاز داروخانه های کشور برای یک نرم افزارحسابداری یکپارچه که به سیستم فروش، انبار، امور دارویی و نسخه متصل باشد نرم افزار ماندگار توانست سیستم نرم افزاری را به بازار ارایه نماید که تمام این موارد را در برگیرد.

این نرم افزار برای داروخانه های ایران طراحی گردیده است به نحوی که تمام شرایط و قوانین و فرهنگ کاری این صنف تماماً در نظر گرفته شده است و درعین حال این سیستم ،استانداردهای روز دنیا را نیز شامل میشود.

 انجام  تمام امور مالی حسابداری داروخانه به صورت اتوماتیک با کنترل های متنوع و در نظر گرفتن امنیت اطلاعات سرلوحه کاراین سیستم است.

در طراحی این سیستم تمام مسایل و حتی سلایق در نظر گرفته شده است.

یعنی با توجه به اینکه کدینگ به صورت کامل تعریف گردیده است ولی باز هم امکان تغییر و تولید کدینگ جدید برای کاربر میباشد.

 • سندها در دو حالت اتوماتیک و دستی قابل ثبت میباشند.

 • دفتر روزنامه

 •  کل

 •  معین

 •  تفضیلی

 • تفضیلی شناور

 • سند افتتاحیه و اختتامیه

 • بستن حسابها وانتقال به سال مالی جدید

 • گزارشات متنوع

 • امکان طراحی گزارشات

 • گزارشات فصلی مالیاتی

 • گزارش سود و زیان داروخانه

 • ترازنامه آزمایشی

 • و.......

برای اطلاعات ببیشتر در مورد نرم افزار دارو خانه و امکانات مالی با بخش فروش شرکت تماس حاصل نمایید.

 

 

مقاله بعدی: مراحل اتوماسیون یک داروخانه مقاله قبلی: صندوق فروش مکانیزه داروخانه