نرم افزار مدیریت داروخانه

نویسنده: محمود اورعی :تگ ها طراحی نوین داروخانه در ایراننرم افزار مدیریت داروخانه

برای مدیریت یک داروخانه باید چند عامل را در نظر گرفت

  1. مدیریت تهیه و سفارش کالا و دارو

  2. شیوه انبار داری  و نگهداری کالا و دارو

  3. سیستم فروش  

  4. امور مالی و حسابداری داروخانه

  5. و تکیه بر سیستم مکانیزه دارو خانه

امروزه بدون یک سیستم مکانیزه کامل و یکپارچه داروخانه نمیتوان مدیریتی کامل بر امور داروخانه داشت 

مدیریت امروز داروخانه ها بر طراحی اصول اصلی داروخانه میباشد و انجام امور دارو خانه باید توسط یک نرم افزار کامل صورت گیرد و با ارایه گزارشات کامل و به موقعه مشاور مقبولی برای مدیریت داروخانه باشد

امروزه در نرم افزارهای نوین لزومی بر حضور فیزیکی مدیردرداروخانه نمیباشد و سیستم نرم افزار با ارسال و ارایه گزارشات برای مدیر بعنوان یک جانشین مورد اطمینان برای مدیریت محسوب میگردد

نرم افزارماندگاربا درنظرگرفتن تمام امورلازم توانسته یک نرم افزارجامع برای داروخانه ها ارایه نماید

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با بخش فروش نرم افزارداروخانه ماندگار تماس حاصل نمایید

مطالب مرتبط برای انتخاب بهتر یک نرم افزار برای داروخانه:

امکاناات نرم افزار داروخانه      نرم افزار داروخانه های زنجیره ایی      امور مالی و حسابداری داروخانه

مقاله بعدی: نرم افزار مکانیزاسیون داروخانه مقاله قبلی: وب سایت داروخانه