نکات مهم در مورد نرم افزار ماندگار

نویسنده: محمود اورعی 

نرم افزار ماندگار:

یک نرم افزار یکپارچه مالی که با توجه به نیازهای اصناف مختلف تهیه شده است

شرکت آتیه پردازش ارتباطات:

یک شرکت نرم افزاری  که مالک و پدید آورنده نرم افزار ماندگار میباشد و حوزه فعالیت آن  تهیه و فروش و نصب و پشتیبانی نرم افزار مالی فروشگاهی ماندگار است

 

تولیدات شرکت  آتیه پردازش ارتباطات با نام تجاری " نرم افزار ماندگار":

سایتهای شرکت

www.mandegar-sw.com

www.mandegar.asia

www.mandegar-pharmacy.com

 ایمیل شرکت:

INFO@MANDEGAR.ASIA

 تلفنهای شرکت:

021-26408304-06

مقاله بعدی: نکات مهم در مورد نرم افزار ماندگار مقاله قبلی: رویه ای که داروخانه برای اتصال به HIX بایستی انجام دهد