نرم افزار داروخانه ماندگار

چاپ بروی نسخ بیمه

چاپگرهای نسخ بیمه-نرم افزار ماندگار چاپگرهای نسخ بیمه-نرم افزار ماندگار چاپگرهای نسخ بیمه-نرم افزار ماندگار

 با توجه به لزوم ارایه نسخ به سازمانهای بیمه برای سهولت کار و همچنین جلوگیری از خطااز پرینترهای خاصی برای چاپ بروی نسخه ها استفاده میگردد.

 نرم افزار داروخانه ماندگار توانایی و امکان برقراری ارتباط با تمام پرینترها را دارا میباشد و برای سهولت کار تمام فرم های چاپی بیمه ها در سیستم طراحی گردیده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزار داروخانه ماندگار لطفا با بخش فروش تماس بگیرید6-26408304-021

اطلاعات دیگر:

چگونه یک دارو خانه مکانیزه داشته باشیم     سخت افزارهای مورد نیاز برای یک داروخانه        سیستم مکانیزاسیون داروخانه

 فیش پرینتر   کامپیوترهای لمسی      بارکدخوان       صندوق فروش مکانیزه داروخانه         نرم افزارمکانیزاسیون داروخانه   

تماس با ما