چاپ بروی نسخ بیمه

چاپگرهای نسخ بیمه-نرم افزار ماندگار چاپگرهای نسخ بیمه-نرم افزار ماندگار چاپگرهای نسخ بیمه-نرم افزار ماندگار

 با توجه به لزوم ارایه نسخ به سازمانهای بیمه برای سهولت کار و همچنین جلوگیری از خطااز پرینترهای خاصی برای چاپ بروی نسخه ها استفاده میگردد.

 نرم افزار داروخانه ماندگار توانایی و امکان برقراری ارتباط با تمام پرینترها را دارا میباشد و برای سهولت کار تمام فرم های چاپی بیمه ها در سیستم طراحی گردیده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزار داروخانه ماندگار لطفا با بخش فروش تماس بگیرید6-26408304-021

اطلاعات دیگر:

چگونه یک دارو خانه مکانیزه داشته باشیم     سخت افزارهای مورد نیاز برای یک داروخانه        سیستم مکانیزاسیون داروخانه

 فیش پرینتر   کامپیوترهای لمسی      بارکدخوان       صندوق فروش مکانیزه داروخانه         نرم افزارمکانیزاسیون داروخانه